Venyttely

Ohjaaja sunnuntaisin: Emmi Ehrnrooth (Pihla, Rebekka)

Tämä tunti on puhtaasti lihashuoltoa ja mikseipä myös mielen huoltoa rauhoittavan musiikin avulla. Tunnilla keskitytään eri lihasryhmien pitkiin venytyksiin (1min – 2min). Tarkoituksena on palauttaa kireä ja supistunut lihas normaalipituuteen.