Venyttely

Ohjaaja: Piia Muinonen/Emmi Ehrnrooth 

Tunti on puhtaasti lihashuoltoa ja mikseipä myös mielen huoltoa rauhoittavan musiikin avulla. Tunnilla keskitytään eri lihasryhmien pitkiin venytyksiin (1min – 2min). Tarkoituksena on palauttaa kireä ja supistunut lihas normaalipituuteen.